MATEROM AUTOMOBILE

REGULAMENT DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Mașină de weekend”

desfășurată în perioada 02.12 – 03  ianuarie  2023

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1. a) Aceasta Campanie este organizata si desfasurata de MTR AUTO SERVICE  S.R.L., cu sediul social în Cristesti str. Viilor nr. 799, înregistrată la Registrul Comerțului Mures sub nr. J26/59/2010, având Cod de înregistrare fiscală RO 26462240, reprezentată prin Dl. Gabor Szaska, în calitate de Director General (denumita în continuare “Organizatorul”).
  2. b) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare Regulament”).
  3. c) Regulamentul campaniei promotionale se regaseste la adresa web: https://renault-brasov.ro/regulament-concurs/
  4. d) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin afisarea noului Regulament pe site-ul web al acestuia.

Art. 2. DURATA PROGRAMULUI

  1. a) Campania se va desfasura in perioada 02.12– 03  ianuarie 2023 pe pagina de Facebook a organizatorului.
  2. b) Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea Campaniei

Promotionale.

Campania se va termina fara instiintare, in data de 03 ianuarie ora 23:59.

  1. c) Concursul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. BENEFICIARI

Concursul se adresează persoane fizice majore de cetățenie română, cu vârsta deminimum 21 de ani și care posedă permis de conducere categoria B de minimum 1 an, sau care au un insotitor care indeplineste aceste conditii. Insotitorul va semna contractul de comodat pentru autoturism si va fi responsabil pe toata durata contractului de autoturismul primit.

ART.4. PROCEDURA DE PARTICIPARE ȘI DERULARE A CAMPANIEI

Concursul va consta în programarea gratuita de catre Participanti la un test drive cu o masina Renault. Toti Participantii progaramati la test dirive, vor intra automat in concurs si pot castiga prin tragere la sort un weekend cu masina pentru care s-a inscris. Castigatorul va fi anuntat pe pagina e facebook Materom Automobile prin intermediul aplicatiei random.org.

Autovehiculul va fi pus la dispozitia castigatorului, in baza unui contract de comodat, in weekendul ales de castigator, in functie de posibilitatea Organizatorului. Concursul se va încheia luni, 02 ianuarie 2023, ora 23:59, iar castigatorul va fi anunțat în data de 03 ianuarie 2023, pana la ora 10:00

Acesta va putea să revendice premiul în cursul aceleași zile, intre orele 10:00-16:00

Art. 5. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, datele participantilor vor fi prelucrate doar pentru scopurile prevazute in Acordul de prelucrare a datelor cu character personal, precum si pentru inmanarea premiilor castigatorilor.

9.2 La cererea scrisa, semnata si datata a oricarui participant, adresata Organizatorului, acesta va confirma utilizarea datelor care il privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizaotrul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 190/2018 si Regulamentului UE 2016/679.

9.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legii 190/2018 si Regulamentului UE 2016/679 privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

9.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legea 190/2018 si Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cu privire la: dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor .

Art. 6. FORTA MAJORA

10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul procedurii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 7 LITIGII

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va posibila, litigiile vor fi solutionate in inastantele judecatoresti romane competente.

Art. 8 ALTE CLAUZE

12.1 Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor.

12.2 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Oficial al Campaniei.

12.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

ORGANIZATOR,

MATEROM AUTOMOBILE